Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neemt u alstublieft contact met ons op.
Als u eens verder wilt kennismaken; directeur Renate de Jong maakt graag met u een afspraak voor een gesprek.

Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
Enkdwarsstraat 2, 7413 TV Deventer
Telefoonnr. 0570-820225
E-mail: {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}

Uw bijdrage is zeer welkom!
Bankrekening: IBAN NL73RABO0158021053

Medezeggenschapsraad
Heeft u opmerkingen of ideeën die de aandacht van de MR behoeven, schroom dan niet deze
kenbaar te maken. U kunt dat doen via de mail: mr@ekcdeolijfboom.nl of persoonlijk bij
een van de MR-leden. Deze opmerkingen of ideeën worden dan besproken tijdens de
vergaderingen, die ongeveer om de 6 weken plaatsvinden.

Onze gezellige ouderontmoetingsruimte.