Documenten

Schoolgids

De actuele schoolgids kunt u downloaden door op deze link te klikken: 
Schoolgids 2019-2020 EKC de Olijfboom

Praktische info per groep (schooljaar 2019-2020)

Bij diverse groepen wordt verwezen naar een document over huiswerk. U vindt dat hier.

Verlofaanvraag

Om verlof aan te vragen dient u een formulier in te leveren bij de directie of de administratie van de school. U kunt dit formulier op school ophalen óf hier downloaden:
Formulier verlofaanvraag

Overige documenten

Jaarlijks inventariseren we of we toestemming hebben om beeldmateriaal en/of NAW-gegevens mogen delen. U kunt het daarvoor verspreide formulier op school ophalen óf hier downloaden:
Toestemmingsformulier beeldmateriaal en NAW

In het document “Aanmelding en toelating van leerlingen” kunt u lezen hoe ons toelatingsbeleid is vormgegeven. U kunt het downloaden door op deze link te klikken: 
Toelatingsbeleid leerlingen

In april en mei 2018 hebben we een onderzoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport van dit onderzoek kunt u downloaden door op deze link te klikken:
Inspectierapport 2018

In het Ondersteuningsplan (“Dol op de Olijfboom”) kunt u lezen hoe het Passend Onderwijs op EKC de Olijfboom wordt vormgegeven en hoe we uw kind op deze school vanaf de voorschoolse periode tot aan het verlaten van de basisschool volgen, begeleiden en ondersteuning bieden. U kunt het document downloaden door op deze link te klikken: 
1-3 Ondersteuningsplan Dol op de Olijfboom