Ons onderwijsconcept

Binnen EKC De Olijfboom staat het evangelie van Jezus Christus en onderwijs op maat voor ieder kind centraal. Het logo en de naam van ons kindcentrum, de Olijfboom, gebruiken we als metafoor voor ons onderwijsconcept: zoals een olijfboom stevig geworteld is in de grond, zo is ons onderwijs geworteld in het levende Woord van God, de Bijbel. Het wordt gevoed vanuit het geloof in God en een levende relatie met Zijn Zoon Jezus Christus.

De wortels van ons evangelisch onderwijs zijn:

  • We leren de kinderen dat ze een persoonlijke relatie met Jezus Christus kunnen opbouwen
  • De Bijbel neemt op school een belangrijke plaats in. De Bijbel is Gods openbaring aan ons mensen.
  • We geloven dat het leven met Jezus gevolgen heeft voor alle facetten van zowel het persoonlijk als het maatschappelijk leven.

De Olijfboom staat voor kwalitatief goed onderwijs met als belangrijkste takken:

De vruchten van de Olijfboom zijn de opbrengsten van ons onderwijs. Zichtbaar in de ontwikkeling en de gaven en talenten van onze leerlingen.

Ons talentenlab, waar kinderen met hun handen aan de slag kunnen. Koken, houtbewerken, solderen, programmeren en nog veel meer is hier mogelijk.

Onze school is aangesloten bij Sine Limite. Dit is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor alle scholen in de gemeente Deventer. Elke school heeft een eigen SchoolOndersteuningsProfiel (het SOP). In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft en welke ondersteuning ouders dus van de school kunnen verwachten. Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? Welke ondersteuningsoverleggen vinden op school plaats? Op deze vragen geeft het SOP antwoord. U kunt dit document hier inzien.

Onze gezellige en goed gevulde schoolbibliotheek nodigt uit om heerlijk te lezen.