Welkom!

EKC de Olijfboom is een Evangelisch Kindcentrum in Deventer. De afgelopen jaren zijn we sinds de start in 2011 snel gegroeid naar een kindcentrum dat z’n plek in Deventer verdiend heeft. Per 1 oktober 2019 telt ons EKC 274 leerlingen op school en zo’n 60 kinderen in de kinderopvang, peuterspelen en BSO. De school heeft in het schooljaar 2019-2020 11 groepen, waaronder 3 kleutergroepen.

Ons prachtige, statige gebouw

Christelijke ouders in Deventer kiezen voor de Olijfboom vanwege de duidelijke christelijke identiteit, het positieve pedagogische klimaat en de kwaliteit van de school; we zijn zowel bij ons eerste als tweede inspectiebezoek zeer positief beoordeeld! De Olijfboom is een Evangelisch Kindcentrum waar Jezus centraal staat en waar we de kinderen dichterbij God willen brengen. We bieden kinderen een veilige omgeving en een positief opvoed- en opgroei klimaat waarin ze zich volledig kunnen ontwikkelen naar eigen talent, tempo en niveau. Het EKC is gehuisvest in een prachtig klassiek schoolgebouw in de wijk Voorstad, aan de noord-westzijde van het centrum van Deventer.

De kinderopvang heeft een eigen gebouw met aparte speelplek voor de kinderen van 0-4 jaar. Hier zitten twee BSOgroepen, een KDV en elke morgen een peuterplusgroep voor kinderen van 2 – 4 jaar. We werken hierbij samen met Christelijke Kinderopvang Kleurrijk.
Het aanmelden van nieuwe kinderen voor opvang, peuterspelen of BSO kunt u doen via de website van Kleurrijk.

Alle leerkrachten van de Olijfboom hebben een hart voor God, kinderen en geven graag goed onderwijs met oog voor ieder kind.

De Olijfboom staat garant voor kwalitatief goed onderwijs, dat regelmatig getoetst wordt aan de inspectienormen. We willen graag samen met u en uw kind op zoek gaan naar hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden en werken daarbij zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht en op eigen niveau.

De leerstof wordt bij ons in alle groepen thematisch aangeboden met aandacht voor elk ontwikkelingsgebied, zoals door ons samengevat in ‘het werken met hoofd, hart en handen’.


Foto-impressie